CRITERII DE INTERNARE

Asistenţa medicală în Clinica Newmedics se acordă pentru specialităţile pneumologie,  medicină internă, cardiologie, neurologie, endocrinologie, diabet zaharat, mutritie si boli metabolice  în regim despitalizare de zi și în regim de spitalizare continuă –pneumologie (patologie netuberculoasă) .

În vederea spitalizării de zi, se respectă următoarele criterii:
a) urgenţe medicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii;
d) alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea .

Pentru spitalizare continuă – pneumologie (patologie netuberculoasa), internările se fac conform programării.

Precizăm că toate internarile se fac în concordanţă cu structura pe specialităţi a Clinicii.

Serviciile medicale oferite sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative şi cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) precizarea diagnosticului;
d) tratamente medicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare.

DOCUMENTE PENTRU INTERNARE
a) pacienţi asiguraţi*

 • bilet trimitere de la medicul de familie;
 • sau bilet de internare de la medicul specialist;
 • buletin de identitate;
 • adeverinţă de salariat pentru angajaţi, dacă solicită concediu medical ;

b) pacienţi neasiguraţi

 •  buletin de identitate;

(*) Asiguraţii care nu au card de sănătate vor prezenta următoarele documente:

 • Asigurații care refuză cardul din motive religioase sau de conștiința – adeverința de asigurat pentru persoanele care refuza în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de asigurări sociale de sănătate (cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii)
 • Asigurații cărora li s-a emis cardul de sănătate. dar nu-l pot prezenta din următoarele motive: pierdere, deteriorare. furt sau cardul prezinta defecțiune tehnica – adeverința de înlocuire a cardului național de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat (cu valabilitate de 60 de zile de la data emiterii)
 • Asigurații care în urma consultării Platformei informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) rezultă ca nu au card emis – nu este necesară prezentarea niciunui document. Se printează rezultatul interogării platformei PIAS
 • Asigurații care prezintă card sau adeverință de înlocuire dar care în urma consultării Platformei PIAS rezulta ca nu sunt asigurați – se îndrumă spre Casa de Asigurări de Sănătate în vederea obținerii statutului de asigurat. Acestea vor prezenta ulterior adeverinta de asigurat care certifica faptul ca persoana în cauză este asigurata în sistemul asigurărilor sociale din Romania.

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:

 • programarea prealabilă

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regjm de spitalizare de zi sunt:

 • diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu

Pentru pacienții asigurați calitatea de asigurat se verifică în platforma PIAS.